fbpx

In dit artikel geven we een algemeen overzicht van de belangrijkste fiscale tarieven bij aankoop, verhuur en verkoop van uw onroerend goed in Polen. Het valt op dat de fiscaliteit in Polen heel transparant is en over het algemeen iets voordeliger dan in België.

Belastingen bij de aankoop

De aankoop van uw nieuw te bouwen onroerend goed in Polen bestaat, net zoals in België, uit een grondwaarde en een constructiewaarde. Op de grondwaarde betaalt u 23% BTW en op de constructie betaalt u 8% BTW. Een aankoop van een nieuw op te richten onroerend goed in Polen is in die optiek fiscaal veel gunstiger belast dan in België, waar u 10% registratie op de grondwaarde betaalt, en 21% op de constructie.

Een voorbeeld maakt dit duidelijk:

U koopt een nieuwbouw woning op plan in Wytowno Baltic Residences. De aankoop prijs bedraagt 131.500 euro, waarvan 31.500 euro grondwaarde en 100.000 euro constructiewaarde.

De te betalen belasting op uw aankoop bedraagt dus: 23% * 31.500 (i.e. 7.245 euro) en 8% * 100.000 (i.e. 8.000 euro). In totaal betaalt u 15.245 euro aan belastingen op uw aankoop. De totale investering komt hiermee op 146.745 euro.

De te betalen belasting op een gelijkaardige aankoop in België bedraagt: 10% * 31.500 (i.e. 3.150 euro) en 21% * 100.000 (i.e. 21.000 euro). In totaal betaalt u 24.150 euro aan belastingen op uw aankoop. De totale investering komt hiermee op 155.650 euro.

Door te investeren in Polen bespaart u 8.905 euro aan belastingen.

Belastingen op huurinkomsten

De verhuurder is een natuurlijke persoon

Indien u als privé persoon in België een onroerend goed verhuurt (niet-beroepsmatige huurinkomsten) wordt u in de personenbelasting belast op het zgde. geïndexeerde kadastraal inkomen. Afhankelijk van wanneer uw aankoop heeft plaatsgevonden, of het uw eerste ‘eigen’ woning is, tweede, derde, … enz zijn er tal van uitzonderingen en stelsels ontwikkeld in het verleden. In Polen daarentegen wordt u ook als privé persoon belast op uw onroerende inkomsten (huur) in uw personenbelasting aan een transparant tarief: 8,5% (forfait op uw aangegeven bruto huur) tot 100.000 PLN (+/- 23.000 euro) of 12% daarboven. U kan ook opteren om uw werkelijke kosten aan te geven in uw personenbelasting en uw netto huur te laten belasten aan 18% (laagste schijf personenbelasting)

De verhuurder is een natuurlijke persoon die een bedrijf heeft of een commanditaire vennootschap

Als de verhuurder een natuurlijke persoon is die een bedrijf uitoefent (handelshuur), wordt de huur belast aan 18%.

De verhuurder is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Als de verhuurder een vennootschap is, wordt de huur belast aan het vennootschapstarief van 19%.

Belastingen op meerwaarde (verkoop)

Net zoals in België wordt de meerwaarde op de verkoop van een onroerend goed in Polen belast.

De verkoper is een natuurlijke persoon

Indien de verkoop van het onroerend goed binnen de 5 jaar wordt verkocht is er een meerwaardebelasting van 19% van toepassing. Deze belasting kan worden vermeden mits opnieuw te investeren in vastgoed binnen de 3 jaar na de verkoop. Indien de verkoop van het onroerend goed verkocht wordt na meer dan 5 jaar na de aankoop is de meerwaarde onbelast.

De verkoper is een vennootschap

De verkoop van een onroerend goed door een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt belast aan 19% (i.e. vennootschapstarief)

De personenbelasting Polen

Indien u inkomsten heeft in Polen, moet u die aangeven aan de Poolse fiscus. Dit gebeurt door een PIT form (Personal Income Tax) in te vullen en te declareren aan de fiscus in Polen.

De tarieven van de personenbelasing in Polen zijn:

Belastbaar inkomen < 85.529 PLN (19.705 EUR) → PIT: 18% – 556,02 PLN

Belastbaar inkomen > 85.528 PLN → PIT: 14.839 PLN + 32% op alles > 85.528 PLN

Dubbelbelastingverdrag PL – BE (DBV)

Om te vermijden dat u tweemaal wordt belast op uw inkomsten uit Polen, heeft België met Polen (zoals met heel wat andere landen) een dubbelbelastingverdrag afgesloten.

Wijze waarop dubbele belasting wordt vermeden.

In België wordt dubbele belasting op de volgende wijze vermeden :

Artikel 23 DBV: “Indien een inwoner van België inkomsten verkrijgt, of bestanddelen van een vermogen bezit die ingevolge de bepalingen van deze Overeenkomst daadwerkelijk in Polen zijn belast, stelt België deze inkomsten of deze bestanddelen van vermogen vrij van belasting.”

Aangifte in uw Personenbelasting in België

Indien u eigenaar bent van 1 of meerdere onroerende goederen in het buitenland, moet u de inkomsten hiervan (ook al zijn ze al belast in Polen) ook aangeven in uw PB in België.

Als het goed verhuurd wordt: u moet de bruto huur aangeven, verminderd met de buitenlandse belasting op deze inkomsten, betaald in 2018. Onder bruto huur verstaat men de huur en de huurvoordelen (taksen, grote reparaties, verzekeringspremies enz. betaald door de huurder en niet door de verhuurder) van het jaar 2018.

Als het goed niet verhuurd wordt: u moet de brutohuurwaarde aangeven, verminderd met de buitenlandse belasting op deze inkomsten, betaald in 2018. De brutohuurwaarde van een onroerend goed komt overeen met de jaarlijkse gemiddelde bruto huur die u had kunnen ontvangen tijdens het jaar, in geval van verhuring van het goed.

Waar moet ik buitenlandse huurinkomsten aangeven in mijn personenbelasting?

Als het onroerend goed gelegen is in een land dat met België geen overeenkomst heeft gesloten om dubbele belasting te vermijden, moet dit bedrag opgenomen worden in vak III, rubriek B. 1.

Als het onroerend goed gelegen is in een land dat met België wel een overeenkomst heeft gesloten om dubbele belasting te vermijden (wat o.a.het geval is voor Polen), moet dit bedrag opgenomen worden in vak III, rubriek B. 2.

Poland Invest: uw partner voor een rendabele vastgoedbelegging in Polen

Vastgoed in Polen vertegenwoordigt één van de marktleiders in projectontwikkeling in Polen. Wij zijn actief op het vlak van residentieel vastgoed, bedrijfsvastgoed en leisure (hotels, KMO zone, appartementen en vakantieparken). Onze lokale aanwezigheid in Polen en in België maakt ons bij uitstek de geschikte partner voor wie op zoek is naar een zeer rendabele vastgoedinvestering in Polen en hierbij geen risico wil nemen. Zowel voor particulieren als voor institutionele investeerders hebben wij geschikte investeringsmogelijkheden. Reeds vele investeerders vonden de weg naar onze toplocaties in Polen.

Interesse om meer te weten te komen? Maak een afspraak met één van onze adviseurs.

Poland Invest

MeetDistrict
Ottergemsesteenweg-Zuid 808
9000 Gent, België

T: +32 (0)491 96 28 12
E: frederik@poland-invest.eu